Solvabiliteit formule

Solvabiliteit formule

De solvabiliteit formule gebruiken wij vaak een uitspraak te doen omtrent de financiële gezondheid van een organisatie.

De solvabiliteitsratio over meerdere jaren wordt van dezelfde organisatie vergeleken. Op deze manier kan vastgesteld worden of er sprake is van een verbetering of een verslechtering.

Een norm die in de praktijk gehanteerd wordt is een branche norm. Dit betekent dat gelijksoortige organisatie (meestal concurrenten) met elkaar vergeleken worden. Het is een indicatieve indicator om de organisatie te ranken, zodat bij economisch slechtere tijden een tegenslag overwonnen kan worden.

Daarnaast is de solvabiliteit formule belangrijk indien een bank in de kredietovereenkomst een solvabiliteitsminimum heeft opgenomen. Een organisatie zal er voor moeten zorgen dat het minimum solvabiliteitspercentage behaald wordt. Komt de organisatie onder deze norm uit, dan zijn er mogelijkheden om de solvabiliteit te verbeteren.

 Solvabiliteit formule

De formule van de solvabiliteit bestaat uit drie mogelijke formules. Als je de solvabiliteit wilt berekenen dan heb je de cijfers van de organisatie nodig. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de cijfers vanuit de balans zoals opgenomen in de jaarrekening. Een besloten vennootschap (B.V.) moet jaarlijkse zijn jaarcijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel. De solvabiliteit van de concurrenten vergelijken behoort dus in veel gevallen tot de mogelijkheid.

 

Solvabiliteit formule 1

De eerste formule van de solvabiliteit is als volgt:

Totale activa / vreemd vermogen x 100

De totale activa vind je aan de linker zijde van de balans (de bezittingen). In feite is dit het balanstotaal zoals uit de jaarrekening blijkt. Het vreemd vermogen bestaat zowel uit de kortlopende als de langlopende schulden. Deze schulden tref je aan, aan de rechterzijde van de balans in de jaarrekening. Op de balans kan de post voorzieningen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud of een jubileumvoorziening. De voorziening wordt gerekend tot het vreemd vermogen, omdat een voorziening is gevormd om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Dit betekent dat de opgebouwde voorziening niet te gunste komt aan de eigen vermogen verschaffers.

De uitkomst is een percentage. Als de uitkomst bijvoorbeeld 150% is, betekent het dat van iedere € 1,50 er één euro is geleend.

 

Solvabiliteit formule 2

De tweede formule van de solvabiliteit is als volgt:

Eigen vermogen / vreemd vermogen x 100

Het eigen vermogen vind je aan de rechter zijde van de balans (de passiva). Het vreemd vermogen is toegelicht onder solvabiliteit formule 1.

De uitkomst is een percentage. Als de uitkomst bijvoorbeeld 150% is, betekent het dat eigen vermogen 1,5x groter is dan het vreemd vermogen.

 

Solvabiliteit formule 3

De derde formule van de solvabiliteit is als volgt:

Eigen vermogen / totaal vermogen x 100

De uitkomst is een percentage. Als de uitkomst bijvoorbeeld 70% is, betekent het dat totaal vermogen uit 70% eigen vermogen bestaat.

 

Solvabiliteit norm

Er is geen solvabiliteit norm aan te geven. Het vereiste niveau is per branche en per organisatie verschillend. Het gaat om onder andere de waarderingen in de jaarrekening. Het kan zijn dat de jaarrekening en de solvabiliteit formule is ingevuld op boekwaarden. Terwijl de organisatie in werkelijkheid veel meer waard is. Er kan sprake zijn van een bedrijfspand met een stille reserve. Of er kan een merknaam zijn opgebouwd die niet in de waardering van de balans is opgenomen. Een bank zal kijken naar het verleden van de organisatie maar ook naar de toekomstverwachting. Daarnaast zijn er ook andere factoren van belang bij kredietverstrekking zoals de kwaliteit van de directie/bestuurder.

Solvabiliteit berekenen

Je hebt hiervoor de formules van de solvabiliteit doorgenomen. De solvabiliteit berekenen kan eenvoudig met de onderstaande solvabiliteitscalculator. Vul de cijfers in vanuit de jaarrekening en je ziet de uitkomsten van de drie formules in de onderste drie velden.

De formules kun je eenvoudig toepassen. De uitkomsten moet je zien als een percentage. Voor het gemak wordt de uitkomst niet afgerond.

In de onderstaande berekeningen hebben wij alvast voorbeeld getallen ingevuld. Je ziet de balanstotalen op € 1.000,- staan. Tevens zie je een controleveld, waardoor je zelf kunt nagaan of je de getallen juist hebt ingevuld. De activa en passiva kant van de balans zijn namelijk gelijk aan elkaar. De uitkomst van dit veld moet 0 zijn.

Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen via 0900-0706 (70 cent per minuut) of maak gebruik van het contactformulier.

 

[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]