Wat is een goede solvabiliteit

Wat is een goede solvabiliteit?

Een kredietverstrekker of een investeerder maakt gebruik van ratio's om de financiële toestand van een bedrijf te kunnen bepalen. De gehanteerde ratio's die iets zeggen over een bedrijf op één moment zijn de solvabiliteit of liquiditeit. Veel gebruikte ratio's die informatie geven over de financiële performance van een bedrijf over een bepaalde periode zijn de omloopsnelheden of de rentabiliteit. Het gebruiken van verschillende ratio's kan een hulpmiddel zijn bij het verstrekken van een krediet of voor een investeerder om een bepaalde investering te doen.

 

Solvabiliteitsratio

Een solvabiliteitsratio van een bedrijf geeft op één bepaald moment aan in welke mate er aan alle verplichtingen kan voldoen. Het is aan te bevelen om een reeks van de solvabiliteitsratio te hanteren, zodat ook duidelijk wordt of de ratio is verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd. Eén getal zegt uiteraard minder dan een reeks van getallen die tot stand zijn gekomen over een langere periode (of meerdere jaren). Wil je meer weten over de solvabiliteit dan kun je verder lezen op: wat is solvabiliteit.

 Relevantie solvabiliteitsratio’s

Een kredietverstrekker (o.a. de bank) wil voordat een krediet verstrekt wordt of een bedrijf financieel gezond is. Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd en cijfers vergeleken. Met de solvabiliteitsratio verkrijgt de kredietverstrekker een indicatie van de beschikbare middelen om het uitgeleende geld terug te ontvangen. Het is indicaties waardoor er door de bank ook een inschatting gemaakt zal worden op welke wijze de ratio’s zich in de toekomst zullen gaan ontwikkelen. Er zal een concurrentieanalyse en daarnaast ook ontwikkelingen in de branche meegenomen worden bij de kredietaanvraag.

Niet alleen voor kredietverstrekking is de solvabiliteit voor de bank een relevant kengetal. Ook gedurende de periode dat het krediet uitstaat zal dit regelmatig gemonitord worden. In veel gevallen zal het ratio jaarlijks met de (gecontroleerde) jaarcijfers aan de bank verstrekt moeten worden.

 

Interne informatiebehoefte

Niet alleen voor kredietverstrekkers of investeerders is de solvabiliteitsratio van belang. Ook voor leveranciers (vaak op krediet), personeel en uiteraard ook de directie en eigenaren. De ratio zal intern ook geregeld berekend worden. Men neemt de interne informatie op in de meestal maandelijks periodieke “management rapportage”. Ook wel “maandrapportage” of “bestuursinformatie” genoemd. Binnen bepaalde organisatie zijn er meerdere rapportages beschikbaar die variëren in de informatieverstrekking. De informatieverstrekking is afhankelijk van niveau in de organisatie. Het midden management zal gedetailleerdere en andere informatie verkrijgen dan het top management. Veel verstrekte informatie binnen een bedrijf zijn:

 • liquiditeit
 • solvabiliteit
 • rentabiliteit
 • omloopsnelheid voorraad
 • omloopsnelheid debiteuren
 • omloopsnelheid crediteuren
 • ouderdom debiteuren
 • ouderdom crediteuren
 • omzet
 • marges
 • resultaat
 • ebitda

Bovenstaande is een beknopt lijstje en is in de praktijk beduidend langer.

 

De ratio’s berekenen

Er zijn drie manieren om de solvabiliteit te berekenen. De uitkomst van deze berekening noem je solvabiliteitsratio. Op basis van de jaarrekening kun je de solvabiliteit berekenen met de drie verschillende formules. De uitgebreide uitleg over de formules solvabiliteit kun je op deze pagina vinden solvabiliteit formule.